Co zrobić gdy znajdziemy błąkającego się psa lub chorego kota.

Co zrobić w przypadku znalezienia na terenie gminy: Dobra, Police, Kołbaskowo, Nowe Warpno  błąkającego się, rannego, chorego psa  lub rannego, chorego kota.

 1. 1. Powiadamiamy telefonicznie: Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej tel 508 222 247 lub Straż Gminną/Miejską odpowiednio dla danej miejscowości: 
  • teren gminy Dobra tel. 91 311 52 56
  • teren gminy Police  tel.  91 317 62 72
  • teren gminy Kołbaskowo tel.  91 311 00 14

   lub Urząd Gminy odpowiednio dla danej miejscowości:  
  • gmina Dobra tel. 91 311 22 81, 
  • gmina Police tel. 91 431 18 03, 
  • gmina Kołbaskowo tel. 91 311 95 10 w. 34,
  • gmina Nowe Warpno tel.  91 312 96 60 w. 22
 2. Zgłoszenia zostaną przekazane firmie odławiającej, która odłowi zwierzę i dostarczy je do schroniska. 
 3. Chore koty wolno żyjące będą przyjmowane do schroniska wyłącznie poprzez odławianie ich z miejsca bytowania.
 4. Po wyleczeniu, zdrowe koty wolno żyjące będą wypuszczane w ich dotychczasowe miejsce bytowania.
 5. W sprawie nieodpłatnych sterylizacji wolno żyjących kotów należy kontaktować się z   Urzędem Gminy odpowiednim dla danej miejscowości.

Treść obowiązującego Regulaminu Schroniska została wprowadzona w porozumieniu i po konsultacji z czterema gminami finansującym Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej, Zarządzeniem 1/2023 Dyrektora Schroniska w sprawie Regulaminu Schroniska z dnia 27 stycznia 2023 roku. 

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej